: Laman Utama : Soalan Lazim : Maklum Balas : Hubungi Kami :   
Suara Koperasi
Pautan
Cuti Umum
Waktu Solat
Info Cuaca
 
Kemaskini Terakhir
Pada
06 JULAI 201


Borang Online > Pembiayaan Ekspres
 

NOTA : Sila cetak Borang Permohonan Pembiayaan Ekspres. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dimajukan kepada KT.

Syarat-syarat Pembiayaan Ekspres
Borang Permohonan Pembiayaan Ekspres

Syarat-Syarat Pembiayaan Ekspres

 1. KELAYAKAN


  1. Telah genap enam ( 6 ) bulan menjadi anggota Koperasi dan telah menjelaskan sepenuhnya yuran bulanan untuk tempoh tersebut dan membayar fee masuk sebanyak RM10.00 dan syer berjumlah RM100.00.
  2. Telah genap dua belas ( 12 ) bulan menjadi anggota Koperasi bagi mereka yang menyertai semula sebagai anggota dan menjelaskan sepenuhnya yuran bulanan untuk tempoh tersebut serta menjelaskan fee masuk sebanyak RM20.00 dan syer berjumlah RM100.00.
  3. Anggota yang memenuhi syarat-syarat kelayakan potongan gaji seperti berikut:
   1. Bagi mereka yang berkhidmat dibawah KEMENTAH, potongan gaji tidak melebihi 60% dari gaji pokok.
   2. Bagi anggota kerahan / sukarela dan anggota awam yang berkhidmat dibawah KEMENTAH, potongan gaji tidak melebihi 60% dari gaji pokok.
   3. Bagi anggota yang berkhidmat di luar KEMENTAH dan swasta, potongan gaji tidak melebihi 50% ( Gaji kurang dari RM1,500.00 ) dan 70% ( Gaji melebihi RM1,501.00 ) dari gaji pokok.

 1. JAMINAN


 2. Jaminan peribadi tidak diperlukan dibawah Kontrak Al Kafalah, dimana anggota bersetuju membayar wang jaminan.

 1. HAD DAN TEMPOH BAYARAN


 2. Had minima adalah RM500.00 dan maksima RM15,000.00. Tempoh bayaran adalah diantara 6 bulan hingga 96 bulan.

 1. KADAR KEUNTUNGAN


 2. Kadar keuntungan yang ditetapkan oleh Koperasi keatas Jualan Harga Tangguh adalah sebanyak 6.5% setahun dan ia akan disebut semasa Akad Jual Beli.

 1. BAYARAN PERKHIDMATAN


 2. Setiap pembiayaan yang diluluskan akan dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak RM10.60 sahaja.

 1. SKIM PERLINDUNGAN PEMBIAYAAN ( SPP )


 2. 0.15% setahun akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

 1. PEMBIAYAAN SAMBUNGAN ( R / O )


  1. Dibenarkan menyelesaikan baki pembiayaan Ekspres yang lama sahaja.
  2. Setiap sambungan pembiayaan akan dikenakan bayaran perkhidmatan dengan kadar RM21.20.
  3. Tidak dibenarkan R/O lain-lain organisasi.

 1. ANGGOTA LUAR KEMENTAH


 2. Sila rujuk syarat-syarat dan peraturan pembiayaan bagi Anggota luar Kementah.

 1. TIADA PENGESAHAN PEGAWAI MEMERINTAH/KETUA JABATAN


 2. Permohonan pembiayaan tidak perlu pengesahan dari Pegawai Memerintah atau Ketua Jabatan

Nota

 1. Tidak dibenarkan menggunakan pemadam cecair diatas borang permohonan.
 2. Kesemua syarat-syarat dan peraturan diatas adalah tertakluk kepada perubahan yang akan dimaklumkan dari semasa kemasa.

 Hakcipta Terpelihara@Koperasi Tentera
PENAFIAN : Koperasi Tentera tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman ini.