: Laman Utama : Soalan Lazim : Maklum Balas : Hubungi Kami :   
Suara Koperasi
Pautan
Cuti Umum
Waktu Solat
Info Cuaca
 
Kemaskini Terakhir
Pada
06 JULAI 201


Borang Online > Pembiayaan Peribadi Berpenjamin/Tanpa Penjamin
 

NOTA : Sila Cetak Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Konsep Bai Inah (KT), Borang Pengakuan Penjamin dan Borang Akad dan kemudian mengisinya. Borang Yang Lengkap diisi hendaklah dimajukan kepada KT.

Jadual Bayaran Permohonan Pembiayaan Peribadi
Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi
Borang Pengakuan Penjamin

Syarat-syarat Skim Pembiayaan Peribadi Berpenjamin/Tanpa Penjamin
 1. Dokumen-Dokumen

  Semua permohonan dari anggota yang berkhidmat dengan KEMENTAH perlu menyertakan bersama dokumen-dokumen berikut :

  1. Salinan MyTentera/BATC10/MyKad pemohon dan penjamin.
  2. Penyata gaji asal bulan terkini pemohon dan salinan penyata gaji asal penjamin yang telah disahkan oleh Pegawai.
  3. Jika TTP tidak kemaskini, salinan surat kuasa dari Jabatanarah/ CSM/ / KPJ & K/PERBAH II sebagai bukti penyambungan perkhidmatan ke 15 dan 18 atau lebih.

 2. Syarat-syarat pembiayaan

  PERKARA
  KELAYAKAN GAJI, JAMINAN DAN TEMPOH BAYARAN
  Syarat Asas
  Telah sah diterima menjadi anggota Koperasi dengan menjelaskan fee masuk RM10.00 (baru) atau RM20.00 (masuk semula), syer RM100.00 dan yuran untuk 6 bulan sebanyak RM 180.00
  Had Pembiayaan
  Maksima RM200,000.00 atau 20 x Gaji pokok + elaun tetap atau (mana yang lebih rendah).
  Penjamin
  1. Pembiayaan tanpa penjamin dengan Wang Jaminan bagi yang telah 5 tahun menjadi anggota atau berpangkat LKpl keatas.
  2. Pembiayaan dengan Penjamin:
   • Sehingga RM15,000.00 Seorang
   • RM15,001.00 & keatas 2 Orang
  Tempoh Bayaran
  Minima - 6 bulan
  Maksima - 120 bulan (Tertakluk kepada Tarikh Tamat Perkhidmatan pemohon/penjamin)
  Kadar Keuntungan
  5.5% setahun untuk pembiayaan sehingga RM 200,000.00
  Caj Perkhidmatan
  1. Pembiayaan baru - RM10.60
  2. Pembiayaan sambungan (RO) - RM53.00
  Skim Perlindungan Pembiayaan (SPP)
  0.15% setahun

 3. Had Gaji Bersih Minima

  Had gaji bersih minima setelah bayaran pembiayaan ini hendaklah melebihi 40% dari jumlah pendapaan bagi anggota Tentera dan Awam yang berkhidmat di bawah KEMENTAH

 4. Jaminan Pembiayaan Terbengkalai

  Jika Pemohon adalah Penjamin kepada pembiayaan terbengkalai, permohonan pembiayaan boleh diproses dengan syarat;
  1. Anggota bersetuju menjelaskan sebahagian atau kesemua pembiayaan terbengkalai tersebut dari pembiayaan barunya,
  2. Pembiayaan terbengkalai dikutip melalui potongan gaji anggota yang tidak melebihi 60% dari jumlah pendapatan.

 5. Pembiayaan Tertunggak

  Jika Pemohon adalah Penjamin kepada pembiayaan terbengkalai, permohonan pembiayaan boleh diproses dengan syarat;
  1. Pembiayaan baru dipertimbangkan untuk menyelesaikan pembiayaan tertunggak / belum dijelaskan.
  2. Sekiranya anggota gagal menyelesaikan keseluruhan ansuran yang kena dibayar dalam tempoh pembiayaan, amaun tuntutan maksima yang boleh dikenakan kepada anggota terhadap ansuran tertunggak yang kena dibayar tidak akan melebihi seratus peratus (100%) jumlah pembiayaan yang belum dibayar.

 6. Pembiayaan sambungan (RO)

  Anggota boleh membuat pembiayaan sambungan tertakluk kepada had kelayakan dan potongan gaji.

 7. Bayaran Perkhidmatan

  Bayaran Caj Khidmat sebanyak RM 10.60 atau RM 53.00 serta SPP akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan sebelum bayaran pembiayaan baru dikeluarkan.

Peraturan Tambahan Bagi Anggota Koperasi Yang Berkhidmat Di Luar Kementerian Pertahanan Malaysia (KEMENTAH)

 1. Tafsiran

  Anggota luar KEMENTAH adalah seorang anggota Koperasi yang telah menamatkan perkhidmatan dari Angkatan Tentera (Bekas Tentera) atau Anggota Awam yang masih menjadi/meneruskan keanggotaan Koperasi walaupun tidak lagi berkhidmat dibawah naungan KEMENTAH.

 1. Kategori

  Anggota luar KEMENTAH terbahagi kepada empat kategori seperti berikut:

  1. KATEGORI A - Anggota yang tidak mempunyai sebarang pekerjaan atau bekerja sendiri.
  2. KATEGORI B - Anggota yang masih bekerja dengan Jabatan Kerajaan atau Jabatan Kerajaan yang diperbadankan.
  3. KATEGORI C - Anggota yang bekerja dengan mana-mana syarikat swasta.
  4. KATEGORI D - Anggota yang menjalankan perniagaan sendiri.

 1. Kemudahan Pembiayaan

  Anggota luar KEMENTAH layak semua jenis pembiayaan kecuali anggota KATEGORI A hanya layak Pembiayaan 90% daripada Yuran/Kredit sahaja dan KATEGORI D layak mendapat pembiayaan sehingga RM10,000.00 sahaja.

 1. Dokumen-Dokumen

  Diantara dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersama borang permohonan adalah seperti berikut:

  1. KATEGORI A dan D
   1. 1 salinan MyKad dan Kad Pesara.
   2. 1 salinan buku akaun/penyata bank.
  2. KATEGORI B
   1. 1 salinan MyKad pemohon dan penjamin.
   2. Penyata gaji asal terakhir pemohon dan penjamin.
   3. 1 salinan borang ANGKASA iaitu Borang Penentuan Had Kelayakan. (AKKM: 1/3/8(5) Aturan Tambahan)
   4. Surat Pengesahan gaji, taraf berpencen dan jawatan pemohon.
   5. 1 salinan buku akaun jika bayaran melalui akaun.
  3. KATEGORI C
   1. 1 salinan MyKad pemohon dan penjamin.
   2. Penyata gaji asal 2 bulan terakhir pemohon dan penyata gaji asal bulan terakhir penjamin.
   3. Surat pengesahan jawatan dan gaji pemohon.
   4. Surat persetujuan majikan untuk memotong gaji anggota dan bayar kepada KT, atau;
   5. Borang potongan Arahan Tetap Bank dan setem hasil.

 1. Penjamin

  1. Semua anggota Luar KEMENTAH dikehendaki mengadakan 2 orang Penjamin yang masih berkhidmat di bawah KEMENTAH Malaysia kecuali bagi anggota-anggota yang bertugas dengan PERHEBAT, Bousted Naval Dockyard dan Maritim Malaysia (APMM) boleh dijamin oleh mana-mana anggota KT.
  2. Penjamin tidak dibenarkan menarik diri setelah permohonan pembiayaan diluluskan sehingga selesai bayaran dibuat.

 1. Had Potongan Gaji

  1. Berpendapatan kurang dari RM1,501.00 - tidak melebihi 50% dari gaji pokok dan elaun
  2. Berpendapatan lebih dari RM1,501.00 - tidak melebihi 70 % dari gaji pokok dan elaun.
  3. Potongan gaji melalui Biro Angkasa had maksima adalah 60% termasuk pembiayaan ini.

 1. Cara Bayaran Pembiayaan

  Setiap permohonan yang diluluskan bayaran pembiayaan adalah seperti berikut:

  1. KATERORI A dan D - Akan ditentukan oleh Koperasi
  2. KATERORI B - Majikan atau Biro Angkasa
  3. KATERORI C - Arahan tetap Bank atau cek peribadi atau Majikan

 Hakcipta Terpelihara@Koperasi Tentera
PENAFIAN : Koperasi Tentera tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperoleh dari laman ini.